Praktisch

Nieuwsflits


    • Omwille van de Coronamaatregelen zijn er heel wat veranderingen in onze werking. Ouders mogen niet meer binnen in de groepen en moeten hun kindje aan de deur aan de begeleidster geven. Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen en het bezoek in Pluchke in tijd te beperken. Rondleidingen worden nog gedaan op afspraak en mits het strikt naleven van de Coronamaatregelen. 


    • Er is een overeenkomst met de kerkfabriek over het gebruik van de parking. Ouders waarvan hun kindje in het kinderdagverblijf zit of op de Vrije Vlaamse Basisschool, mogen gebruik maken van de parking tijdens de spitsuren: 7 uur tot 9u30 en 15u30 tot 18 uur. Wij vragen om deze tijden strikt na te leven. Bij misbruik zal deze overeenkomst stop gezet worden en kan niemand nog gebruik maken van deze parking. 


    • Momenteel is er nog steeds een compensatieregeling omwille van Corona van toepassing. Hierdoor worden de afwezigheidsdagen (op dagen die gepland/gereserveerd stonden) niet aan de ouders aangerekend. Als er afwezigheidsdagen waren in de afgelopen maand zal het resterende korfje wel met 1/12e verminderd worden. vb: als uw kindje in januari 1 dag afwezig was en normaal voltijds komt, zal het korfje van 30 dagen met 2.5 verminderd worden.