Inschrijving

Je aanvraag registreren

Om een plaats in kinderdagverblijf Pluchke te krijgen, meld je je eerst aan via de website www.kinderopvanginbrussel.be


Dit zijn de stappen die je moet volgen om de aanmelding te vervolledigen.


Wanneer antwoord?

Je krijgt een antwoord 7 maanden voor je gevraagde startdatum. (bvb je startdatum is september 2022, dan krijg je antwoord begin februari 2022)


Hebben we een plaats voor jou?

Dan krijg je een POSITIEF ANTWOORD. Je krijgt een voorstel via e-mail of post. Contacteer ons binnen de 10 dagen. We doen dan een rondleiding in ons kinderdagverblijf en bespreken samen het voorstel.


Hebben we GEEN plaats voor jou?

Dan krijg je een NEGATIEF ANTWOORD. Je aanvraag blijft in onze wachtlijst staan. Komt er later een plaats vrij, dan krijg je alsnog een positief antwoord. Komt er geen plaats vrij, dan krijg je niet opnieuw een e-mail.

Bij een negatief antwoord kan je zelf extra opvanginitiatieven toevoegen in je voorkeurslijst om je kansen op een plaats te vergroten.

Voorrangsbeleid

Kinderdagverblijf Pluchke is een organisator kinderopvang die een subsidie ontvangt voor inkomenstarief. Bijgevolg moet Pluchke in het opnamebeleid voorrang geven aan bepaalde gezinnen.


Minstens 20% van alle kinderen die worden opgevangen, zijn kinderen van gezinnen met minstens 2 van de volgende kenmerken:

- Werk, werkzoekend of opleiding

- Alleenstaand

- Laag inkomen (<29.599,43 € gezamelijk belastbaar beroepsinkomen op jaarbasis)

- Pleegkind

- Kwetsbaar gezin


Daarnaast heeft Pluchke nog 'eigen' voorrangsregels.

- Nederlandstalige gezinnen

- Broers en zussen van kinderen die reeds naar Pluchke kwamen

- Ouders die in de buurt wonen.
Voor bijkomende informatie over de voorrangsregels die Pluchke moet volgen kan je terecht op onderstaande link.


www.kindengezin.be/img/voorrangsgroepen.pdf