Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming


IDENTITEIT

VZW Kindbegeleiding en Gezinsondertsuening Stallevoet - Kinderdagverblijf Pluchke heeft verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind nodig voor het uitoefenen van haar opvangactiviteiten.

Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens. 

 

DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor*:

  • de klantenadministratie;
  • de facturatie;
  • de toegangscontrole;
  • de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang;
  • de ontwikkeling van een beleid;
  • de naleving van de subsidievoorwaarden;
  • de aanmaak van statistische gegevens voor het jaarverslag van onze activiteiten.

*Niet-limitatieve lijst

 

RECHTSGROND

We verwerken de persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.

 

RECHT VAN HET GEZIN

  • Je kan jouw gegevens of die van je kindje op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken, in zoverre deze beperking de werking van de kinderopvang niet belemmert.
  • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.
  • Als je verandert van opvang, kan je vragen om jouw gegevens door te geven aan een nieuwe kinderopvanglocatie.

 

BEWAARPERIODE

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de regelgeving, die van toepassing is.

 

VERTROUWELIJKHEID

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016. 

Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

  

OVERMAKEN AAN DERDEN

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan Kind en Gezin, Zorginspectie, cateringbedrijf, …

 

VERWERKINGSREGISTER

In ons verwerkingsregister vind je meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens verwerken. Ook de wettelijke en andere grondslagen en de bewaartermijnen vind je daar.

 

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.