Prijs

Kinderdagverblijf Pluchke

Attest inkomenstarief 

De prijs die je voor de opvang betaalt, staat vermeld op het attest inkomenstarief. Dit is een attest dat berekend wordt door een formule van Kind en Gezin. Zij houdt rekening met de gezinssamenstelling en jullie gezamelijk belastbaar beroepsinkomen van het laatste gekende aanslagbiljet van de belastingen.


Dit attest moet aangevraagd worden via de website van Kind en Gezin met een e-ID lezer en de elektronische identiteitskaart of met een token. Aan de hand van de gegevens in de kruispuntbank wordt dit attest berekend. Voor 2019 ligt de ouderbijdrage tussen 5,24 € en 29,09€ per dag.


Jaarlijks wordt de bijdrage herberekend of geïndexeerd.


Op het attest inkomenstarief staat de ouderbijdrage vermeld die per dag wordt aangerekend. In deze ouderbijdrage zit de kost van maaltijd inbegrepen. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen een hele aanwezigheidsdag en een halve.

- een volle dag = vanaf 5 uur aanwezigheid (100% van de ouderbijdrage)

- een halve dag = minder dan 5 uur aanwezigheid (60% van de ouderbijdrage)

 

Bijkomende kosten

luiers


volle dag

1,50€/dag

halve dag

0,90€/halve dag

zindelijkheidstraining

0,35€/stuk

afvalverwerking (enkel indien gebruik eigen luiers bij allergie)

Volle dag

0,30€/dag

Halve dag

0,18€/halve dag

vegetarische maaltijden

0,35€/dag

administratie en facturatie

3,50€/maand (per gezin)

afhalen na sluitingsuur (18 uur)

10€ per begonnen kwartier

onbetaalde facturen

5€ per onbetaalde factuur

Respijtdagen

Respijtdagen zijn dagen waarop u uw kindje kosteloos thuis kan laten omwille van verlof of ziekte. Deze respijtdagen komen bovenop de sluitingsdagen van het kinderdagverblijf.

Het aantal respijtdagen hangt af van het opvangplan.

Opvangplan

Maximum aantal respijtdagen

Maximum aantal halve respijtdagen

5/5

30 volle dagen per jaar

60 halve dagen per jaar

4/5

24 volle dagen per jaar

48 halve dagen per jaar

3/5

18 volle dagen per jaar

36 halve dagen per jaar

variabel uurrooster

12 volle dagen per jaar MET medisch attest

24 halve dagen per jaar MET medisch attest

Er zijn wel enkele afspraken verbonden met deze respijtdagen

Vergoeding binnen de respijtdagen


Verwittigd méér dan 6 weken voor de afwezigheid

0€

Verwitigd minder dan 6 weken voor de afwezigheid

1,70€ voor de maaltijd

Verwittigd de dag zelf vóór 9 uur

1,70€ voor de maaltijd

Verwittigd de dag zelf na 9 uur/niet verwittigd

1,70€ voor de maaltijd en 5€ boeteVergoeding buiten de respijtdagen


Verwittigd de dag zelf vóór 9 uur

ouderbijdrage

Verwittigd de dag zelf na 9 uur/niet verwittigd

ouderbijdrage en 5€ boete

Waarborg

Bij de inschrijving vragen wij een waarborg van 150€. Deze waarborg moet binnen de twee weken na de inschrijving betaald worden om de inschrijving bindend te maken voor beide partijen. 

Na vereffening van alle facturen en het naleven van de opzegbepalingen wordt deze waarborg volledig teruggestort.


De waarborg wordt niet teruggestort als:

- de ouders voor de start van de opvang kiezen voor een andere opvang

- opname langer dan 6 weken uitgesteld wordt zonder voorafgaande verwittiging

- de opzegtermijn niet wordt gerespecteerd

- er onbetaalde facturen zijn