Zorginspectie

Ons actieplan op basis van het zorginspectierapport


In februari 2024 is Zorginspectie langsgekomen in Pluchke.

Klik hier voor het volledige inspectierapport.


Hieronder lijsten we de bevindingen samengevat op.

Bij de puntjes die niet in orde waren, staat ook hoe we hiermee aan de slag zijn gegaan.


Omgang met kinderen

In orde voor zorginspectie:

 • Welbevinden: de kinderen voelen zich goed in de crèche.
 • Betrokkenheid: de kinderen zijn actief bezig met hun spel en gaan hier gefocust op in.


Niet in orde voor zorginspectie:

 • Buitenspel: niet alle kinderen spelen het hele jaar door buiten.

  ⭢ Ondertussen zijn we hiermee aan de slag gegaan. De peuters gaan meerdere keren per week beneden buiten spelen, en als er minder tijd is spelen ze op hun terras. Ook hebben we extra buitenspeelgoed voorzien voor een groter spelaanbod.

  ⭢ De kruipers maken regelmatiger gebruik van hun terras en spelen zo vaak mogelijk buiten. Ook gaan de grotere kruipers soms met de peuters naar beneden om de trap te oefenen en buiten te gaan spelen.

  ⭢ De baby’s maken nu vaker gebruik van het terras. Ook wordt de natuur soms naar binnen gebracht, zoals bijvoorbeeld sneeuw.


Omgang met gezinnen

Niet in orde voor zorginspectie:

 • Inlichtingenfiche: hierop stond tot nu toe de arts van het kind niet vermeld. Ook stonden de ouders niet bij de personen die het kind mogen ophalen.

  ⭢ Ondertussen staan de gegevens van de arts op de inlichtingenfiches van elk kind, alsook de ouders bij de personen die het kind mogen ophalen.


Risicobeheersing

In orde voor zorginspectie:

 • Toezicht: op ieder moment is er voldoende actief visueel en auditief toezicht op de kinderen, ook terwijl ze slapen.
 • Draagkracht medewerkers: de medewerkers kunnen fysiek en psychisch hun werk aan.
 • Crisis: alle medewerkers weten wat ze moeten doen in geval van crisis.
 • Ventilatie: de leef- en rustruimtes zijn allemaal voldoende geventileerd.
 • Voeding: de kinderen krijgen gezonde en gevarieerde voeding en drank, die op een hygiënische manier zijn bereid.


Niet in orde voor zorginspectie:

 • Risicoanalyse: dit is een document waarin de risico’s van de crèche worden geanalyseerd. Deze was in orde, maar niet beschikbaar genoeg voor de begeleidsters, al wisten alle begeleidsters wel wat de inhoud was van het document.

  ⭢ Ondertussen weten alle begeleidsters waar het document zich bevindt.

 • Grensoverschrijdend gedrag: niet alle begeleidsters waren bekend met de afspraken omtrent het handelen bij mogelijke gevallen van grensoverschrijdend gedrag.

  ⭢ Ondertussen zijn de afspraken bij iedereen opgefrist.

 • Veilig slapen: van de 63 slaapplaatsen zijn er 6 niet in orde. In de babygroepen mogen de baby’s niet slapen in de “boten” omdat hier maar 1 spijlenwand is.

  ⭢ Deze plaatsen worden niet meer als slaapplaats gebruikt.


Beheer opvanglocatie

Niet in orde voor zorginspectie:

 • Aanwezigheid kinderen: doordat de computer buiten een keer was uitgevallen, waren er een paar kinderen niet afgemeld.

  ⭢ De computer wordt nu altijd op voorhand opgeladen zodat alle kinderen kunnen worden afgemeld als ze naar huis gaan.

 • Aanwezigheid begeleidsters: ons aanwezigheidsblad in de gang beneden is niet voldoende om het aantal kinderbegeleiders te bewijzen.

  ⭢ Vanaf nu registreert elke kinderbegeleider zich ’s ochtends en ’s avonds op Deona, net als de kinderen.


Advies

Op basis van de vaststellingen gedaan tijdens dit inspectiebezoek, formuleert Zorginspectie geen advies handhaving.

 • Dit betekent dat het een positieve inspectie was. Er zijn werkpunten, waarvoor al een actieplan is opgesteld, maar over het algemeen zijn we in orde 😊